Lokacija

Magistralni put Novi Pazar - Ribariće, na 8. kilometru od Novog Pazara